Plan Strategiczny WPR


Zatwierdzenie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

06.09.2022

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez Polskę Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. To ponad 25 mld euro dla polskiego rolnictwa.
Polska jest wśród siedmiu krajów członkowskich UE, które jako pierwsze uzyskały akceptację Komisji Europejskiej dla swoich Planów Strategicznych. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (PS WPR 2023–2027) jest dodatkowym elementem pewności i stabilności dla gospodarstw rolnych, niezależnie od sytuacji międzynarodowej.
O Planie
Zatwierdzony Plan Strategiczny dla WPR 2023–2027 jest pierwszym Planem przygotowanym w oparciu o zreformowaną Wspólną Politykę Rolną. Zwiększone zostały wydatki na klimat, środowisko i dobrostan zwierząt oraz wprowadzono nowy rodzaj płatności bezpośrednich, którym są ekoschematy.
Po raz pierwszy programowaniem wieloletnim objęto I filar WPR. W Planie przewiduje się też nowe możliwości tzw. interwencji sektorowych, w tym promocję działań grupowych ze środków I filara oraz wzmocnienie roli postępu technologicznego i innowacyjności, dla wsparcia coraz istotniejszych doradztwa i nauki (AKIS).
Wsparcie w ramach Planu
Przewidujemy uruchomienie wsparcia w ramach Planu Strategicznego WPR od 2023 r. Będzie ono realizowane ze środków pochodzących z UE, w kwotach: 17,3 mld euro w ramach I filara WPR, 4,7 mld euro w ramach II filara WPR oraz ponad 3,2 mld euro w ramach środków krajowych.

Konsultacje społeczne Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

07.01.2021

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło I etap konsultacji społecznych w sprawie projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), który potrwa do 15 lutego 2021 roku (szczegóły dostępne TUTAJ ).
Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentów skierowanych do konsultacji: TUTAJ
Treść pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.12.2020 r. : 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji zmian poprzez wypełnienie specjalnego formularza dostępnego na stronie Serwisu Gov.pl