Pomoc techniczna


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu I pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizuje operację pt. „ Koszty wynagrodzeń, dostaw i usług związanych z utrzymaniem i wyposażeniem stanowisk pracy, koszty kontroli w ramach PROW oraz koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa realizujących zadania PROW 2014 -2020 w okresie od października 2020 r. do listopada 2021 oraz ich dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020 ” której celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, tworzenie sieci, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt, poprzez pokrycie kosztów związanych  z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020, ich podnoszeniem kwalifikacji, uczestnictwem w spotkaniach służbowych, kosztów dostaw i sług związanych  z wyposażeniem i utrzymaniem stanowisk pracy  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego,  w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w okresie 2020-2021 roku.

Planowane efekty:

 • zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zatrudnienia kadry pracowników odpowiedzialnej za wdrażanie zadań
 • terminowe, zgodne z planami i obowiązującymi procedurami wykonywanie zadań związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • płynne wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2014-2020.

” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
POBIERZ TREŚĆ WIADOMOŚCI: TUTAJ

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu I pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizuje operację pt. „Koszty wynagrodzeń, dostaw i usług związanych z utrzymaniem i wyposażeniem stanowisk pracy, koszty kontroli w ramach PROW oraz koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa realizujących zadania PROW 2014-2020 w okresie od kwietnia 2020 r. do lutego 2021 r. oraz koszt spotkania służbowego związanego z celami PROW 2014-2020, które odbyło się w lipcu 2019 r.” której celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, tworzenie sieci, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt, poprzez pokrycie kosztów związanych  z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020, ich podnoszeniem kwalifikacji, uczestnictwem w spotkaniach służbowych, kosztów dostaw i usług związanych  z wyposażeniem i utrzymaniem stanowisk pracy  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego,  w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w okresie 2019-2021 roku.

Planowane efekty:

 • zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zatrudnienia kadry pracowników odpowiedzialnej za wdrażanie zadań
 • terminowe, zgodne z planami i obowiązującymi procedurami wykonywanie zadań związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • płynne wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2014-2020.

 

 

” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
POBIERZ TREŚĆ WIADOMOŚCI: TUTAJ

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu I pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizuje operację pt. „Koszty wynagrodzeń oraz dostaw i usług związanych z utrzymaniem i wyposażeniem stanowisk pracy, koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uczestnictwa w pracach Komitetu Monitorującego i Jego Grup Roboczych, uczestnictwa w innych spotkaniach służbowych pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa realizujących zadania PROW 2014-2020 w okresie od czerwca 2019 r. do października 2020 r. oraz ich dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019” której celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, tworzenie sieci, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt, poprzez pokrycie kosztów związanych
z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020, ich podnoszeniem kwalifikacji, uczestnictwem w spotkaniach służbowych, pracach KM i jego grup roboczych oraz kosztów dostaw i sług związanych
z wyposażeniem i utrzymaniem stanowisk pracy  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w okresie 2019-2020 roku.

Planowane efekty:

 • zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zatrudnienia kadry pracowników odpowiedzialnej za wdrażanie zadań
 • terminowe, zgodne z planami i obowiązującymi procedurami wykonywanie zadań związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • płynne wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2014-2020.

 

 

” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
POBIERZ TREŚĆ WIADOMOŚCI: TUTAJ

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu I pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizuje operację pt. „Koszty wynagrodzeń oraz dostaw i usług związanych z utrzymaniem i wyposażeniem stanowisk pracy, koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uczestnictwa w pracach Komitetu Monitorującego i Jego Grup Roboczych, uczestnictwa w innych spotkaniach służbowych pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa realizujących zadania PROW 2014-2020 w okresie od października 2018 r. do września 2019 r. oraz ich dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018.“, której celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, tworzenie sieci, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt, poprzez pokrycie kosztów związanych
z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020, ich podnoszeniem kwalifikacji, uczestnictwem w spotkaniach służbowych, pracach KM i jego grup roboczych oraz kosztów dostaw i sług związanych
z wyposażeniem i utrzymaniem stanowisk pracy  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w okresie 2018-2019 roku.

Planowane efekty:

 • zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zatrudnienia kadry pracowników odpowiedzialnej za wdrażanie zadań
  terminowe, zgodne z planami i obowiązującymi procedurami wykonywanie zadań związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • terminowe, zgodne z planami i obowiązującymi procedurami wykonywanie zadań związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • płynne wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2014-2020.

 

” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
POBIERZ TREŚĆ WIADOMOŚCI: TUTAJ

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu I pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizuje operację pt. „Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów informatycznych, telefonów, usług telekomunikacyjnych, wyposażenia pomieszczeń, prasy, części i artykułów związanych z eksploatacją urządzeń powielających oraz innych artykułów biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację PROW 2014-2020.”, której celem jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego wdrażającemu PROW 2014-2020.

Planowane efekty:

 • prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań z zakresu PROW 2014-2020 przez pracowników Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
 • zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów informatycznych, telefonów, telefonów służbowych, usług telekomunikacyjnych, wyposażenia pomieszczeń, prasy, części i artykułów związanych z eksploatacją urządzeń powielających oraz artykułów biurowych.

 

” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
POBIERZ TREŚĆ WIADOMOŚCI: TUTAJ

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu I pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizuje operację pt. “Wynagrodzenia pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa realizujących zadania PROW 2014-2020 w okresie od lipca 2017 r. do grudnia 2018 r. oraz ich dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017”, której celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę i kontrolę Programu poprzez pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w PROW 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.
Planowane efekty:
 • zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zatrudnienia kadry pracowników odpowiedzialnej za wdrażanie zadań
  PROW 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim co przyczyni się do sprawnej realizacji zadań delegowanych.
POBIERZ TREŚĆ WIADOMOŚCI: TUTAJ

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu I pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizuje operację pt. “Wynagrodzenia pracowników DROWiR realizujących zadania PROW 2014-2020“, której celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, informację i kontrolę, tworzenie sieci, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt, poprzez pokrycie kosztów związanych  z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w okresie 2015-2017 roku.
Planowane efekty:
 • zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zatrudnienia kadry pracowników odpowiedzialnej za wdrażanie zadań
  PROW 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim co przyczyni się do sprawnej realizacji zadań delegowanych.
” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
POBIERZ TREŚĆ INFORMACJI: TUTAJ

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu I pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizuje operację  pt. “Koszty wyjazdów służbowych i szkoleniowych związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 2014-2020 w tym: koszty paliwa, eksploatacji środków transportu, delegacji krajowych i zagranicznych oraz innych działań związanych  z realizacją Programu takich jak wynajem środków transportu itp.“, której celem jest zapewnienie sprawnej realizacji powierzonych zadań pracownikom zaangażowanym  w realizację PROW 2014-2020 poprzez finansowanie kosztów związanych z wyjazdami służbowymi i szkoleniowymi w tym kosztów paliwa, eksploatacji środków transportu, delegacji krajowych i zagranicznych oraz innych tj. przewozów autokarowych i innych.
Planowane efekty:
 • terminowe, zgodne z planami i obowiązującymi procedurami wykonywanie zadań związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • płynne wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2014-2020.
” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
POBIERZ TREŚĆ INFORMACJI: TUTAJ

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu I pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizuje operację  pt. „Podnoszenie kwalifikacji pracowników Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego zaangażowanych w realizację PROW 2014-2020, uczestnictwo w pracach Komitetu Monitorującego i jego Grup Roboczych oraz ocena Lokalnych Strategii Rozwoju przez ekspertów w ramach PROW”, której celem jest podniesienie kwalifikacji pracowników Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez uczestnictwo  w różnych formach szkoleniowych, spotkaniach i konsultacjach w kraju i za granicą oraz ocena LSR przez ekspertów.
Planowane efekty:
 • uczestnictwo pracowników zaangażowanych w realizację PROW 2014-2020 w 17 szkoleniach/spotkaniach  podnoszących kwalifikacje,
 • uczestnictwo w czterech spotkaniach związanych z organizacją, obsługą i uczestnictwem w pracach Komitetu Monitorującego i Jego Grup Roboczych,
 • ukończenie szkolenia  na studiach podyplomowych przez jednego z pracowników DROWiR,
 • zawarcie  dwóch umów zleceń z tytułu prowadzenia szkoleń z zakresu podstawowych pojęć prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych oraz prowadzenia inwestycji drogowej dla pracowników DROWiR,
 • zawarcie trzech umów o  dzieło z tytułu  Oceny Lokalnych Strategii Rozwoju złożonych w ramach konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność
” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
POBIERZ TREŚĆ INFORMACJI: TUTAJ

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu I pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizuje operację pt. „Zakup mebli, sprzętu komputerowego, telefonów, doładowań, usług telekomunikacyjnych i prasy oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację PROW 2014-2020”, której celem jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego wdrażającemu PROW 2014-2020.
Planowane efekty:
 • prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań z zakresu PROW 2014-2020 przez pracowników Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
 • zakup mebli, sprzętu komputerowego, telefonów służbowych, usług telekomunikacyjnych, doładowań, prasy oraz materiałów biurowych.
” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
POBIERZ TREŚĆ INFORMACJI: TUTAJ

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
opracowano na podstawie przepisów UE, a szczególnie wytycznych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej.
Instytucją zarządzającą PROW 2014-2020 w Polsce jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, instytucjami wdrażającymi są:
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
– Urzędy Marszałkowskie,
– Agencja Rynku Rolnego.
GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU JEST
poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020 REALIZOWANA JEST W RAMACH NASTĘPUJĄCYCH CELÓW:
 • Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, informację i komunikację, tworzenie sieci, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt;
 • Zapewnienie realizacji zadań objętych zakresem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, wdrożenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW 2014-2020 oraz zapewnienie wspierania działań mających na celu wzmocnienie potencjału, odpowiednich partnerów, zgodnie z art. 5, ust. 3 lit. d rozporządzenia ramowego, w celu wspierania wymiany najlepszych praktyk pomiędzy takimi partnerami;
 • Zapewnienie zmniejszenia obciążenia administracyjnego dla beneficjentów, w tym działań takich jak systemy elektronicznej wymiany danych oraz wzmocnienie potencjału organów państwa członkowskiego i beneficjentów w zakresie zarządzania i wykorzystania funduszy;
 • Zapewnienie finansowania kosztów związanych z pracami przygotowawczymi na potrzeby wytyczenia obszarów z ograniczeniami naturalnymi;
 • Zapewnienie finansowania działań dotyczących poprzedzającego oraz kolejnego okresu programowania – zgodnie z art. 59 rozporządzenia ramowego.
W RAMACH SCHEMATU I POMOCY TECHNICZNEJ REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE OPERACJE:
 • Wsparcie zatrudnienia pracowników zaangażowanych w realizację PROW 2014-2020,
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację PROW 2014-2020,
 • Finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania biur zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020,
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie analiz, badań, ewaluacji, sprawozdań, opinii prawnych, doradztwa prawnego oraz finansowanie pomocy ekspertów zewnętrznych.

 

„EuropejskiFundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach Schematu I pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizuje operację  pt. “Koszty wyjazdów służbowych i szkoleniowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, ich uczestnictwem w pracach Komitetu Monitorującego i Jego Grup Roboczych oraz w innych spotkaniach służbowych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym koszty paliwa, studiów podyplomowych, delegacji krajowych i zagranicznych i inne związane z PROW 2014-2020”,
której celem jest zapewnienie sprawnej realizacji powierzonych zadań pracownikom zaangażowanym we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 poprzez finansowanie kosztów związanych z wyjazdami służbowymi i szkoleniowymi takich jak koszty paliwa, delegacji, opłat za szkolenia, studia podyplomowe, opłat hotelowych i innych ściśle związanych z realizacją Programu.
Planowane efekty:
 • terminowe, zgodne z planami i obowiązującymi procedurami wykonywanie zadań związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • płynne wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2014-2020.
”Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
POBIERZ TREŚĆ INFORMACJI: TUTAJ

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

ZESTAWIENIE OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH SCHEMATU I (Wzmacnianie systemu wdrażania Programu) POMOCY TECHNICZNEJ PROW 2014-2020.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Schemat I realizuje niżej wymienione operacje:

 • Wynagrodzenia pracowników DROWiR realizujących zadania PROW 2014-2020
 • Koszty wyjazdów służbowych i szkoleniowych związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w tym: koszty paliwa, eksploatacji środków transportu, delegacji krajowych i zagranicznych oraz innych działań związanych realizacją PROW 2014-2020.
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego zaangażowanych w realizację PROW 2014-2020 oraz uczestnictwo w pracach Komitetu Monitorującego i jego Grup Roboczych oraz ocena Lokalnych Strategii Rozwoju przez ekspertów w ramach PROW.
 • Zakup mebli, sprzętu komputerowego, telefonów, doładowań, usług telekomunikacyjnych i prasy oraz zakup materiałów biurowych potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację PROW 2014-2020.
 • Koszty wyjazdów służbowych i szkoleniowych związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, ich uczestnictwem w pracach Komitetu Monitorującego i Jego Grup Roboczych oraz w innych spotkaniach służbowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym koszty paliwa, studiów podyplomowych, delegacji krajowych i zagranicznych i inne związane z PROW 2014-2020.
 • Wynagrodzenia pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa realizujących zadania PROW 2014-2020
 • Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów informatycznych, telefonów, usług telekomunikacyjnych, wyposażenia pomieszczeń, prasy, części i artykułów związanych z eksploatacją urządzeń powielających oraz innych artykułów biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację PROW 2014-2020.
 • Koszty wynagrodzeń oraz dostaw i usług związanych z utrzymaniem i wyposażeniem stanowisk pracy, koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uczestnictwa w pracach Komitetu Monitorującego i Jego Grup Roboczych, uczestnictwa w innych spotkaniach służbowych pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa realizujących zadania PROW 2014-2020 w okresie od października 2018 r. do września 2019 r. oraz ich dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018.
 • Koszty wynagrodzeń oraz dostaw i usług związanych z utrzymaniem i wyposażeniem stanowisk pracy, koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uczestnictwa w pracach Komitetu Monitorującego i Jego Grup Roboczych, uczestnictwa w innych spotkaniach służbowych pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa realizujących zadania PROW 2014-2020 w okresie od czerwca 2019 r. do października 2020 r. oraz ich dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019.
 • Koszty wynagrodzeń, dostaw i usług związanych z utrzymaniem i wyposażeniem stanowisk pracy, koszty kontroli w ramach PROW oraz koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa realizujących zadania PROW 2014-2020 w okresie od kwietnia 2020 r. do lutego 2021 r. oraz koszt spotkania służbowego związanego z celami PROW 2014-2020, które odbyło się w lipcu 2019 r.
 • Koszty wynagrodzeń, dostaw i usług związanych z utrzymaniem i wyposażeniem stanowisk pracy, koszty kontroli w ramach PROW oraz koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa realizujących zadania PROW 2014 -2020 w okresie od października 2020 r. do listopada 2021 oraz ich dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020.

Głównym celem operacji jest:

1) zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla Samorządu Województwa – instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, informację i komunikację, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt, poprzez :

 • stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu  poprzez odpowiednie wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację działań objętych Programem,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaangażowanych w realizację PROW,
 • zapewnienie sprawnej realizacji powierzonych zadań pracownikom zaangażowanym w PROW 2014-2020 poprzez finansowanie kosztów związanych z wyjazdami służbowymi i szkoleniowymi w tym koszty paliwa, eksploatacji środków transportu, delegacji krajowych
  i zagranicznych oraz innych tj. przewozów autokarowych i innych,
 • zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wdrażającemu PROW 2014-2020 poprzez zakup mebli, sprzętu komputerowego, telefonów, doładowań, usług telekomunikacyjnych, prasy, artykułów biurowych, części i artykułów związanych z eksploatacją urządzeń i innych
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie programu poprzez pokrycie kosztów związanych
  z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020.

 

” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
POBIERZ TREŚĆ WIADOMOŚCI: TUTAJ