Informacja o PROW 2007 – 2013

– Dokumenty do pobrania: TUTAJ

– Agencja płatnicza: TUTAJ

– Plan komunikacyjny: TUTAJ

– Prefinansowanie: TUTAJ

– Podział środków: TUTAJ

– Wnioski, instrukcje, umowy: CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2

– Sprawozdania i ankiety: TUTAJ

 

– Poprawianie i rozwój infrastruktury: TUTAJ

– Schemat I – Scalanie gruntów: TUTAJ

– Schemat II – Melioracje: TUTAJ

 

– Podstawowe usługi: TUTAJ

– Nabór Mikroinstalacje 2015: TUTAJ

– Kryterium regionalne: TUTAJ

– Wniosek do pobrania: TUTAJ

– Instrukcja do pobrania: TUTAJ

– Wzór umowy: TUTAJ

– Załącznik do umowy: TUTAJ

– Wniosek o płatność: TUTAJ

– Rozporządzenie zmieniające: TUTAJ

– Prefinansowanie: TUTAJ

– Wskaźnik zwodociągowania: TUTAJ

– Baza wykluczenia cyfrowego: TUTAJ

– VAT niekwalifikowalny: TUTAJ

– Sprawozdania i ankiety: TUTAJ

 

– Odnowa i rozwój wsi: TUTAJ

– Wnioski, instrukcje, umowy: CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2

– Rozporządzenie – tekst jednolity: TUTAJ

– Wyprzedzające finansowanie: TUTAJ

– VAT niekwalifikowalny: TUTAJ

– Sprawozdania i ankiety: TUTAJ

 

LEADER: TUTAJ

Wdrażanie LSR: TUTAJ

– Wdrażanie projektów współpracy: TUTAJ

– Funkcjonowanie LGD: TUTAJ

– Wnioski, instrukcje, umowy: CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2

– Wybór LGD 2012: TUTAJ

– Wybrane LGD: TUTAJ

– Wnioski o płatność: CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2

– Wyprzedzające finansowanie: TUTAJ

– Tablice informacyjne LGD: TUTAJ

– Nabory w LGD: TUTAJ

– Sprawozdania i ankiety: TUTAJ

 

PO RYBY 2007 – 2013: TUTAJ

Struktura i zadania Departamentu: TUTAJ

PROW 2014 – 2020: TUTAJ