Współpraca zagraniczna

Region Umbria nawiązał współpracę z warmińsko-mazurskimi Lokalnymi Grupami Działania

26.03.2018

Przedstawiciele włoskiej Lokalnej Grupy Działania pn. Gruppo Azione Locale Alta Umbria 23 marca 2018 r. odwiedzili siedzibę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Na prośbę grupy z Włoch, Biuro Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa zaprezentowało zakres działań LEADER wdrażanych w regionie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Organizatorem wizyty grupy z Włoch w województwie warmińsko-mazurskim było Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, które wraz z Lokalną Grupą Działania „Warmiński Zakątek”, kończą etap przygotowania projektu współpracy w zakresie ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Włoskiej lokalnej grupie działania towarzyszyła trzyosobowa delegacja reprezentująca Centrum Kształcenia Zawodowego ASP Giovanni Ottavio Bufalini z Città di Castello. Grupa ta odwiedziła nasz region celem nawiązania współpracy dotyczącej kształcenia zawodowego w przyszłej perspektywie. Umowa partnerska na realizację międzynarodowego projektu współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania została podpisana w październiku 2016 r. Aktualnie grupy finalizują szczegółowe harmonogramy działań i budżet projektu.

         


Plan współpracy z Obwodem Rowieńskim (Ukraina)

20.11.2017

17 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, oddelegowani pracownicy Biura Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, wraz z przedstawicielami Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, (Ukraina) wzięli udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Podczas posiedzenia, Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – zreferował zakres działań LEADER wdrażanych w regionie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jednocześnie prezentując informacje na temat lokalnych grup działania funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim. Organizatorem wizyty grupy z Ukrainy w województwie warmińsko-mazurskim był Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, który przystąpił do opracowania Planu Pracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Rówieńską Obwodową Administracją Państwową z Ukrainy na lata 2018-2020. W związku z tym, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa zgłosił do Planu Pracy podjęcie wspólnej inicjatywy z udziałem warmińsko-mazurskich lokalnych grup działania i ukraińskich partnerów w zakresie doradztwa przy tworzeniu w Obwodzie Rówieńskim podstaw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na bazie doświadczeń inicjatywy LEADER i korzystając z funkcjonującego modelu lokalnych grup działania. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa zadeklarował chęć współpracy i wymiany doświadczeń w ww. zakresie tematycznym oraz zgłosił możliwość uczestnictwa w spotkaniach i grupach roboczych z ukraińskimi partnerami zarówno w Polsce (na terenie województwa warmińsko-mazurskiego), jak i na Ukrainie (teren Obwodu Rówieńskiego).


Hiszpańskie Lokalne Grupy Działania zrealizują projekt współpracy pn. Inkubowanie Przedsiębiorczości Wiejskiej

20.10.2017

18 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Biuro Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa podejmowało delegację z Hiszpanii.
Przedstawiciele Katalonii reprezentowali dwie lokalne grupy działania oraz Departament Rolnictwa Ministerstwa Katalonii. Organizatorem wizyty grupy z Hiszpanii w województwie warmińsko-mazurskim była Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, która wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” kończą etap przygotowania projektu współpracy czterech polskich i dwóch hiszpańskich grup działania w zakresie inkubowania przedsiębiorczości wiejskiej. Umowa partnerska na realizację międzynarodowego projektu współpracy została podpisana w październiku 2016 r. Aktualnie lokalne grupy finalizują szczegółowe harmonogramy działań i budżet projektu. Hiszpańska delegacja wyraziła chęć spotkania z przedstawicielami władz regionalnych odpowiedzialnych za wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedstawiciele Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprezentowali zakres działań wdrażanych w ramach PROW 2014-2020 oraz PO „Rybactwo i Morze” w regionie.