Informacja o LGR

W ramach konkursu, który Zarząd województwa warmińsko-Mazurskiego przeprowadził w terminie od 9 listopada do 31 grudnia 2015 r. zarejestrowano wpływ 12 wniosków o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
W dniu 28 kwietnia 2016 roku Komisja ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przyjęła listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do realizacji zostało wybranych 12 Lokalnych Strategii Rozwoju w tym:
  • dziewięć Lokalnych Strategii Rozwoju realizowanych wyłącznie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW);
  • jedna Lokalna Strategia Rozwoju realizowana wyłącznie w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR);
  • dwie Lokalne Strategie Rozwoju realizowane w ramach dwóch funduszy (EFRROW i EFMR), gdzie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest funduszem wiodącym.
Mieszczą się one w limicie środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Łączna wysokość przyznanych środków na realizację lokalnych strategii rozwoju z budżetu Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych wyniosła 30 758 003,02 euro, z czego blisko 24,5 mln euro stanowi budżet Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaś ponad 6 mln euro stanowi budżet Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Wsparcie w ramach podejścia LEADER udzielane będzie przede wszystkim na realizację operacji w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju. Dzięki wdrażanym Lokalnym Strategiom Rozwoju będą wspierane m.in. przedsięwzięcia z zakresu rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej, tworzenia nowych miejsc pracy, przedsięwzięcia edukacyjno-informacyjne oraz z zakresu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w tym małego przetwórstwa. W ramach każdej strategii 50% budżetu LSR przeznaczone będzie na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy.

WYKAZ LGD I LGR FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
  1. Lokalna Grupa Rybacka “Zalew Wiślany” (grupa monofunduszowa)
  2. Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” (grupa dwufunduszowa)
  3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” (grupa dwufunduszowa)

LOKALNA GRUPA RYBACKA „ZALEW WIŚLANY”

 

OBSZAR DZIAŁANIA LGD:
Gmina Braniewo (miasto), Gmina Braniewo, Gmina Frombork, Gmina Tolkmicko
MAPKA OBSZARU  LGD: 
http://prow.warmia.mazury.pl/pliki/2021/03/LGR-Zalew-Wislany-scaled.jpg
DANE TELEADRESOWE: 
Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”
ul. Portowa 3
14-500 Braniewo
tel./fax: + 48 55 235-11-12
e-mail: info@lgrzalewwislany.pl
www.lgrzalewwislany.pl

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „MAZURSKIE MORZE”

 

OBSZAR DZIAŁANIA LGD:
Gmina Biała Piska, Gmina Mikołajki, Gmina Mrągowo, Gmina Orzysz, Gmina Piecki, Gmina Pisz, Gmina Ruciane-Nida, Gmina Sorkwity
MAPKA OBSZARU  LGD: 
http://prow.warmia.mazury.pl/pliki/2021/03/LGD-Mazurskie-Morze-scaled.jpg
DANE  TELEADRESOWE: 
Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze
ul. Leśna 22
12-250 Orzysz
tel./fax: + 48 87 423-85-20
e-mail: biuro@lgd.mazurskiemorze.pl
www.lgd.mazurskiemorze.pl

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE”

 

 

OBSZAR DZIAŁANIA LGR:
Gmina Budry, Gmina Giżycko, Gmina Kruklanki, Gmina Miłki, Gmina Pozezdrze, Gmina Ryn, Gmina Srokowo, Gmina Węgorzewo, Gmina Wydminy
MAPKA OBSZARU  LGR: 
http://prow.warmia.mazury.pl/pliki/2021/03/LGR-Wielkie-Jeziora-Mazurskie-scaled.jpg
DANE  TELEADRESOWE: 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “Wielkie Jeziora Mazurskie”
ul. Letniskowa 13, Ogonki
11-600 Węgorzewo
tel. kom.: +48 797 805 688; +48 728 821 575
e-mail: fundusze@mazurylgr.pl
www.mazurylgr.pl