Informacja dotycząca uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy

Informacja dotycząca uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy

Zmiana rozporządzenia MRiRW dla poddziałania 19.2

Nabór wniosków na Targowiska zakończony

Podpisanie umów w ramach „Gospodarki wodno-ściekowej” PROW 2014-2020

Urząd Marszałkowski w Olsztynie nieczynny 14 sierpnia