Stanowisko ARiMR w sprawie częściowej refundacji wynagrodzenia pracownika LGD (19.3)

Stanowisko ARiMR w sprawie częściowej refundacji wynagrodzenia pracownika LGD (19.3)

Wytyczne nr 7/1/2020 MRiRW (LEADER)

Zaktualizowany formularz umowy (wersja 6z) na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Zaktualizowany formularz umowy (wersja 4z) na operacje typu “Odnowa wsi”

Zaktualizowany formularz umowy (wersja 6z) na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”