Konkurs dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich!

Konkurs dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich!

Rok 2018 zakończyliśmy podpisaniem kolejnych umów o wsparcie z funduszy unijnych!

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w zakresie działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Wyjaśnienia dotyczące informacji monitorującej realizację biznesplanu / informacji po realizacji operacji

Podpisano umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego