Umowy na operacje typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” podpisane!

Umowy na operacje typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” podpisane!

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – zaktualizowana lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy

Wsparcie w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju rynków zbytu produktów lokalnych oraz tworzenia lub rozwoju inkubatorów

Umowy z Leadera podpisane w Barczewie!

Wyjaśnienia ARiMR dotyczące Informacji monitorujących z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji