Zakończony drugi nabór wniosków na operacje typu “Zarządzanie zasobami wodnymi” – GMINY

Zakończony drugi nabór wniosków na operacje typu “Zarządzanie zasobami wodnymi” – GMINY

Podsumowanie konferencji “LEADER: osiągnięcia, wyzwania, możliwości”

ePUE – Instrukcja ustanawiania Pełnomocnika

Aktualizacja rozporządzenia MRiRW dot. poddziałania 19.2

Aktualizacja rozporządzenia MRiRW dot. poddziałania 19.3