Aktualizacja instrukcji wypełniania WoPP (19.2)

Aktualizacja instrukcji wypełniania WoPP (19.2)

Konsultacje dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (3z) – 19.3

Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (4z) – 19.3

Nowoczesne media w rozwoju firmy – szkolenie z budowania marki i oferty biznesowej