Druga wersja projektu rozporządzenia dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej

Druga wersja projektu rozporządzenia dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej

Dzień informacyjny na temat konkursów promocyjnych AGRI 2022

Zmiana adresu siedziby poszczególnych biur DROWiR

7 stycznia 2022 r. – dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim

Wesołych Świąt