Ważna informacja dla Beneficjentów poddziałania 19.2 (premie)

Ważna informacja dla Beneficjentów poddziałania 19.2 (premie)

Zmiana rozporządzenia MRiRW w spawie limitu środków PROW 2014-2020

Nowe Rozporządzenie w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Informacja dla wnioskodawców PROW na lata 2014-2020

Lista kolejności przysługiwania pomocy z drugiego naboru na targowiska

Zaktualizowany formularz umowy (4z) – Targowiska