Podpisano umowy z “Odnowy wsi”

Podpisano umowy z “Odnowy wsi”

“Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” – zaktualizowana lista operacji o kolejności przysługiwania pomocy

“Kształtowanie przestrzeni publicznej” – zaktualizowana lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy

“Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” – zaktualizowana lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 05 września 2018 r.