VII nabór wniosków z poddziałania 3.1 PROW 2014-2020

VII nabór wniosków z poddziałania 3.1 PROW 2014-2020

Webinarium „Rola Lokalnych Grup Działania we Wspólnej Polityce Rolnej po 2021 roku”

Wsparcie z LEADERA dla gmin z powiatu szczycieńskiego

Zaktualizowana instrukcja do wniosku o płatność dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Badanie dotyczące oceny wpływu podejścia LEADER