Strategiczna zmiana PROW 2014-2020

Strategiczna zmiana PROW 2014-2020

Zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) – 19.2 (inne/własne)

Zaktualizowany formularz umowy (wersja 5z) na operacje typu “Odnowa wsi”

Zaktualizowany formularz umowy (5z) – Targowiska

Konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego