Ważna informacja dla Beneficjentów poddziałania 19.2 (inne/własne)

Ważna informacja dla Beneficjentów poddziałania 19.2 (inne/własne)

Zaktualizowany formularz umowy (wersja 7z) na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) – 19.2 (premie)

Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) – 19.2 (inne)

Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej