Zmiana zapisów instrukcji wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4. “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW 2014-2020

Zmiana zapisów instrukcji wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4. “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Weź udział w konkursie na projekty realizowane w ramach PROW 2014-2020!

Zaktualizowana instrukcja do wniosku o płatność dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Zatwierdzona lista operacji z dróg lokalnych