Wyjaśnienia dotyczące informacji monitorującej realizację biznesplanu / informacji po realizacji operacji

Wyjaśnienia dotyczące informacji monitorującej realizację biznesplanu / informacji po realizacji operacji

Podpisano umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego

Zmiana zapisów instrukcji wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4. “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Weź udział w konkursie na projekty realizowane w ramach PROW 2014-2020!