Informacja o LGD

LEADER to jedno z narzędzi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które cieszy się wielką popularnością wśród samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, osób fizycznych, kościołów.

LEADER umożliwia aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi. Polega na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych trzech sektorów tworzą lokalną grupę działania, która samodzielnie wybiera projekty przyczyniające się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. LEADER to gwarancja rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność.
W województwie warmińsko-mazurskim od 2016 roku działa 10 Lokalnych Grup Działania (LGD) i 2 Lokalne Grupy Rybackie (LGR), które współfinansują swoje lokalne strategie rozwoju (LSR) ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) oraz z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).
W województwie warmińsko-mazurskim łączna wysokość przyznanych środków na realizację lokalnych strategii rozwoju przez Lokalne Grupy Działania na lata 2014-2020 stanowi ponad 36,6 mln euro. Z czego na Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” lokalne grupy mają do wykorzystania łącznie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 95.913.737,32 złote oraz z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) 23.898.232.00 złotych.
Podejście „LEADER”, w nowym okresie programowania, umożliwia Lokalnym Grupom Działania (LGD) i Lokalnym Grupom Rybackim (LGR) ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach swoich lokalnych strategii rozwoju (LSR).Zgodnie z zatwierdzonymi przez Zarząd Województwa harmonogramami planowanych naborów, LGD i LGR ogłaszają sukcesywnie konkursy. Za ich pośrednictwem, LGD i LGR, można ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków unijnych objętych Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
Dzięki tej pomocy beneficjenci mogą podjąć pracę w nowo otwartych przedsiębiorstwach (ponad 50% środków przeznaczonych na wdrażanie LSR będzie skierowane na tworzenie nowych miejsc pracy), dynamicznie rozwijać swoją dotychczasową działalność gospodarczą, zadbać o zachowanie dziedzictwa lokalnego czy promować walory swojego obszaru zamieszkania, w tym produkty lub usługi lokalne.
Są to działania lokalne i przede wszystkim zaplanowane przez samych mieszkańców. Bowiem to właśnie oni wiedzą, czego najbardziej potrzebują.
Za pośrednictwem lokalnych grup mieszkańcy z danego obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizują własne inicjatywy. Do nich można zaliczyć budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej czy kulturalnej, promocję działań związanych z upowszechnieniem dziedzictwa przyrodniczego, naturalnego oraz promocję działań na rzecz krzewienia kultury i tradycji.
Pomysł na przedsiębiorczość i aktywność społeczną bez ludzi z pasją nie będzie możliwy. To oni wspierają i inicjują wszelkie działania. Dlatego wyzwań po stronie lokalnych grup należy kształcenie liderów na wiejskich obszarach, rozwijanie walorów turystycznych czy rozwój markowych produktów i obiektów turystycznych.
Oznacza to, że za pośrednictwem LGD i LGR, z obszaru objętego daną LSR, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, potencjalni wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na:
 • wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
 • rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez:
 • podejmowanie działalności gospodarczej,
 • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi,
 • rozwijanie działalności gospodarczej,
 • wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR, tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego w ramach krótkich łańcuchów dostaw oraz współpracę w zakresie świadczenia usług turystycznych, rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych,
 • rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk,
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego,
 • budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
 • budowę lub przebudowę publicznych dróg gminnych lub powiatowych,
 1. a) umożliwiających połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
 2. b) skracających dystans lub czas dojazdu do tych obiektów promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

WYKAZ LGD I LGR FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
 1. Lokalna Grupa Działania „Barcja”
 2. Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”
 3. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”
 4. Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
 5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia”
 6. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska
 7. Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
 8. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”
 9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
 10. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
 11. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
 12. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BARCJA”

 

OBSZAR DZIAŁANIA LGD:
Gmina Barciany, Gmina Kętrzyn, Gmina Korsze, Gmina Reszel, Gmina Sępopol
MAPKA OBSZARU  LGD: 
http://prow.warmia.mazury.pl/pliki/2021/03/LGD-Barcja-scaled.jpg
DANE TELEADRESOWE: 
Lokalna Grupa Działania “Barcja”
ul. Dworcowa 10
11-400 Kętrzyn
tel.kom.: + 48 571 319 770; + 48 571 319 534
e-mail: biuro@lgdbarcja.pl
https://lgdbarcja.pl/

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „MAZURSKIE MORZE”

 

OBSZAR DZIAŁANIA LGD:
Gmina Biała Piska, Gmina Mikołajki, Gmina Mrągowo, Gmina Orzysz, Gmina Piecki, Gmina Pisz, Gmina Ruciane-Nida, Gmina Sorkwity
MAPKA OBSZARU  LGD: 
http://prow.warmia.mazury.pl/pliki/2021/03/LGD-Mazurskie-Morze-scaled.jpg
DANE  TELEADRESOWE: 
Lokalna Grupa Działania “Mazurskie Morze”
ul. Leśna 22
12-250 Orzysz
tel.: + 48 87 423 85 20; +48 600 275 784
e-mail: biuro@lgd.mazurskiemorze.pl
www.lgd.mazurskiemorze.pl

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PARTNERSTWO PÓŁNOCNEJ WARMII I WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ”

 

OBSZAR DZIAŁANIA LGD:
Gmina Braniewo, Gmina Braniewo, Gmina Frombork, Gmina Lelkowo, Gmina Milejewo, Gmina Młynary, Gmina Pieniężno, Gmina Płoskinia, Gmina Tolkmicko, Gmina Wilczęta
MAPKA OBSZARU  LGD: 
http://prow.warmia.mazury.pl/pliki/2021/03/LGD-Partnerstwo-Polnocnej-Warmii-i-Wysoczyzna-Elblaska-scaled.jpg
DANE  TELEADRESOWE: 
Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”
ul. Pocztowa 9
14-530 Frombork
tel.: + 48 55 231 12 52; +48 502 307 086
e-mail: biuro.lgdpartnerstwo@o2.pl
www.lgdwysoczyzna.pl

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”

 

OBSZAR DZIAŁANIA LGD:
Gmina Bartoszyce, Gmina Bisztynek, Gmina Dobre Miasto, Gmina Dywity, Gmina Górowo Iławeckie, Gmina Górowo Iławeckie, Gmina Jeziorany, Gmina Kiwity, Gmina Lidzbark Warmiński, Gmina Lidzbark Warmiński, Gmina Lubomino, Gmina Orneta
MAPKA OBSZARU  LGD: 
http://prow.warmia.mazury.pl/pliki/2021/03/LGD-Warminski-Zakatek-scaled.jpg
DANE  TELEADRESOWE: 
Lokalna Grupa Działania “Warmiński Zakątek”
ul.Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
tel.: + 48 89 616 00 58
e-mail: warminskizakatek@wp.pl
warminskizakatek.com.pl

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE „POŁUDNIOWA WARMIA”

 

OBSZAR DZIAŁANIA LGD:
Gmina Barczewo, Gmina Biskupiec, Gmina Gietrzwałd, Gmina Kolno, Gmina Olsztynek, Gmina Pasym, Gmina Purda, Gmina Stawiguda
MAPKA OBSZARU  LGD: 
http://prow.warmia.mazury.pl/pliki/2021/03/LGD-Poludniowa-Warmia-scaled.jpg
DANE  TELEADRESOWE: 
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
ul. Mickiewicza 40
11-010 Barczewo
Biuro terenowe
Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd
tel.: + 48 89 672 96 43
e-mail: lgd@poludniowawarmia.pl
www.poludniowawarmia.pl

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  ZIEMIA LUBAWSKA

 

OBSZAR DZIAŁANIA LGD:
Gmina Biskupiec, Gmina Grodziczno, Gmina Kurzętnik, Gmina Lubawa (miasto), Gmina Lubawa, Gmina Nowe Miasto Lubawskie (miasto), Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Rybno
MAPKA OBSZARU  LGD: 
http://prow.warmia.mazury.pl/pliki/2021/03/LGD-Ziemia-Lubawska-scaled.jpg
DANE  TELEADRESOWE: 
Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska
ul. Biskupów Chełmińskich 1
14 – 260 Lubawa
tel.: + 48 56 491 81 63; + 48 514 154 474
e-mail: biuro@lgdziemialubawska.pl
www.lgdziemialubawska.pl

STOWARZYSZENIE KRAINA DRWĘCY I PASŁĘKI

 

OBSZAR DZIAŁANIA LGD:
Gmina Dąbrówno, Gmina Grunwald, Gmina Jonkowo, Gmina Łukta, Gmina Miłakowo, Gmina Morąg, Gmina Ostróda, Gmina Świątki
MAPKA OBSZARU  LGD: 
http://prow.warmia.mazury.pl/pliki/2021/03/LGD-Kraina-Drwecy-i-Pasleki-scaled.jpg
DANE  TELEADRESOWE: 
Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta
tel.: + 48 89 647 57 45; + 48 795 409 827; + 48 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl
www.leader.frrl.org.pl

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIDER W EGO”

 

OBSZAR DZIAŁANIA LGD:
Gmina Banie Mazurskie, Gmina Dubeninki, Gmina Ełk, Gmina Gołdap, Gmina Kalinowo, Gmina Kowale Oleckie, Gmina Olecko, Gmina Prostki, Gmina Stare Juchy, Gmina Świętajno, Gmina Wieliczki
MAPKA OBSZARU  LGD: 
http://prow.warmia.mazury.pl/pliki/2021/03/Lider-w-EGO-scaled.jpg
DANE  TELEADRESOWE: 
Lokalna Grupa Działania “LIDER W EGO”
Plac Wolności 2, pokój nr 1
19-400 Olecko
tel.: +48 87 610 11 83
e-mail: biuro@liderwego.pl
www.liderwego.pl

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY”

 

OBSZAR DZIAŁANIA LGD:
Gmina Działdowo, Gmina Dźwierzuty, Gmina Iłowo-Osada, Gmina Janowiec Kościelny, Gmina Janowo, Gmina Jedwabno, Gmina Kozłowo, Gmina Nidzica, Gmina Płośnica, Gmina Rozogi, Gmina Szczytno, Gmina Świętajno, Gmina Wielbark
MAPKA OBSZARU  LGD: 
http://prow.warmia.mazury.pl/pliki/2021/03/LGD-Brama-Mazurskiej-Krainy-scaled.jpg
DANE  TELEADRESOWE: 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1
13-100 Nidzica
tel.: +48 89 625 43 37 ; +48 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl
www.lgdbmk.pl

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE”

 

 

OBSZAR DZIAŁANIA LGR:
Gmina Budry, Gmina Giżycko, Gmina Kruklanki, Gmina Miłki, Gmina Pozezdrze, Gmina Ryn, Gmina Srokowo, Gmina Węgorzewo, Gmina Wydminy
MAPKA OBSZARU  LGR: 
http://prow.warmia.mazury.pl/pliki/2021/03/LGR-Wielkie-Jeziora-Mazurskie-scaled.jpg
DANE  TELEADRESOWE: 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “Wielkie Jeziora Mazurskie”
ul. Letniskowa 13, Ogonki
11-600 Węgorzewo
tel. kom.: +48 797 805 688; +48 728 821 575
e-mail: biuro@mazurylgr.pl
www.mazurylgr.pl

STOWARZYSZENIE ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI  LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

OBSZAR DZIAŁANIA LGD:
Gmina Elbląg, Gmina Gronowo Elbląskie, Gmina Godkowo, Gmina Iława, Gmina Kisielice, Gmina Małdyty, Gmina Markusy, Gmina Miłomłyn, Gmina Pasłęk, Gmina Rychliki, Gmina Susz, Gmina Zalewo
MAPKA OBSZARU  LGD
http://prow.warmia.mazury.pl/pliki/2021/03/LGD-Laczy-Nas-Kanal-Elblaski-scaled.jpg
DANE  TELEADRESOWE: 
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 239 49 61; +48 55 643 58 45; +48 602 516 830
e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl
www.kanal-elblaski-lgd.pl