Zmiana rozporządzenia MRiRW dla operacji typu “Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”