Zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (3z) – 19.3