Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) – 19.2 (inne)