Zaktualizowany formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji