Zaktualizowana instrukcja do wniosku o płatność wraz ze wzorem formularza wniosku o płatność dla działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”