Wyjaśnienia dotyczące informacji monitorującej realizację biznesplanu / informacji po realizacji operacji