Webinarium „Rola Lokalnych Grup Działania we Wspólnej Polityce Rolnej po 2021 roku”