Ważna informacja dla Beneficjentów poddziałania 19.2 (premie)