Ważna informacja dla Beneficjentów poddziałania 19.2 (inne/własne)