Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców na temat „Gospodarki wodno-ściekowej”