Realizacja zobowiązań umowy o przyznaniu pomocy w zakresie utworzenia miejsc pracy dla operacji typu “Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”