Podpisanie umów w ramach „Gospodarki wodno-ściekowej”