Pismo MRiRW dot. utrzymania inwestycji z zakresu tzw. odnowy wsi