Nowy formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje dotyczące Targowisk (wersja 3z)