Lista kolejności przysługiwania pomocy z drugiego naboru na targowiska