Informacja o szkoleniu dla beneficjentów poddziałania 3.2