Informacja dotycząca uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy