Dokumentacja aplikacyjna dla poddziałania 19.2 – aktualizacja