Dane dotyczące wskaźników dla wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”