Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) – 19.2 (granty)