Wsparcie finansowe na opracowanie nowych Lokalnych Strategii Rozwoju