Zawarto tysięczną umowę w ramach poddziałania 19.2

Zawarto tysięczną umowę w ramach poddziałania 19.2

95 mln zł wsparcia na drogi lokalne z PROW 2014-2020

Trzeci nabór wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Dokumenty aplikacyjne na operacje typu “Zarządzanie zasobami wodnymi”

Zatwierdzenie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej