Weryfikacja warunku z § 5 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia 19.2 – sposób postępowania