Rok 2018 zakończyliśmy podpisaniem kolejnych umów o wsparcie z funduszy unijnych!