Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2